Tel/Fax: 01/559-5407, 032/300-828| mob: 091/666-3333 | email: nacsindikat.policije@optinet.hr 

NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE | Službena stranica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

dopis 4,8,10 %

DOPIS 4,8,10 POSTO DOPIS 4,8,10 POSTO Naš broj: NSP-01-01/01-001/2016. Vukovar, 07. siječnja  2016.                                                        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                                                POLICIJSKIM UPRAVAMA – svima                                                POLICIJSKIM POSTAJAMA – svima                                                Molim postaviti na oglasne ploče   PREDMET:   Uvećanje složenosti poslova radnog mjesta po osnovi godina ostvarenog                       radnog staža i dodatak na terenski […] Read More