Tel/Fax: 01/559-5407, 032/300-828| mob: 091/666-3333 | email: nacsindikat.policije@optinet.hr 

NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE | Službena stranica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Isplata radnih sati za odlazak i povratak na mjesto rada

Naš broj: NSP-01-01/02 -010 /2016. Vukovar, 03. veljače  2016. godine      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  POLICIJSKIM UPRAVAMA-svima  POLICIJSKIM POSTAJAMA-svima  Molimo postaviti obavijest na oglasne ploče  Molimo pročitati na otpremi službe         PREDMET:  Isplata radnih sati, za odlazak i povratak na mjesto rada,                     […] Read More

Vlada odustala od Zakona o uskrati plaće po osnovi godina ostvarenoga staža

Naš broj: NSP-01-01/02 – 010/ 2016.                                                                                                Vukovar, 03. veljače  2016. godine     MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKIM UPRAVAMA- svima POLICIJSKIM POSTAJAMA-svima molimo da dopis pročitate na otpremi službe, Molimo da dopis postavite na OGLASNU PLOĆU     PREDMET: ZAKON O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO                   […] Read More