DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
PREKO NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE SAMO .....ZA 63.00 kune (70.00kn za članove obitelji)
U OSIGURANJE SU UKLJUČENE SVE USLUGE KAO I LISTE A I B LIJEKOVA.

download

Potrebno je popuniti obrasce u nastavku te ih dostaviti na email adresu: naciosindikat.policije@optinet.hr

zahtjev-za-policu-dopunskog-zdravstvenog-osiguranja-clanovi-nsp-a

izjava-suglasnosti-zaplijene-dijela-place-croatia-dopunsko-osiguranje