DOPIS 4,8,10 POSTO DOPIS 4,8,10 POSTO

Naš broj: NSP-01-01/01-001/2016.

Vukovar, 07. siječnja  2016.

         

                                             MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                                               POLICIJSKIM UPRAVAMA – svima

                                               POLICIJSKIM POSTAJAMA – svima

                                               Molim postaviti na oglasne ploče

 

PREDMET:   Uvećanje složenosti poslova radnog mjesta po osnovi godina ostvarenog

                      radnog staža i dodatak na terenski rad-prekovremeni sati,

                      obavijest,  dostavlja se.-

 

Poštovani,

 

Ovim putem želimo Vas upoznati da je od 01.01.2016. godine, prestao važiti Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi godina ostvarenog radnog staža (NN 41/14, 157/14,36/15)  odnosno  “istekao je Zakon sa rokom trajanja”, kojim se svim kolegama sa danom 01.01.2016. godine (onima koji u MUP-u imaju ostvareno 20 i više godina radnog staža, plaća započevši sa obraćunom i isplatom za mjesec siječanj 2016. godine, uvećava ovisno o godinama staža za 4,8,10 %)..

Želimo Vas podsjetiti da je navedeni Zakon u više navrata produljivan s rokom trajanja sve do trenutka dok USTAVNI SUD RH, po USTAVNOJ TUŽBI NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a RH, u dijelu svoje ODLUKE U-I-1625/20914, U-II-241/2015. U-II-383/2015, U-II-1343/2015. Od 30. ožujka 2015. godine, u obrazloženju svoje odluke decidirano ukazao Zakonodavcu da takav Zakon ne može biti biti konstantno produljivan s obrazloženjem u toč. 67 odluke koja glasi….Međutim, Ustavni sud dužan je naglasiti i slijedeće: eventualno daljnje opetovano produljivanje trajanja mjere propisane ZUPUP-om moglo bi dovesti do toga da se sama mjera, ponovljenim intervencijama državne vlasti, iz iznimne i privremene zapravo pretvori u trajniju odnosno trajnu , s neizvjesnim rokom njezina prestanka. Time bi se i cijeli problem vezan uz “uskartu” povlastica na uvećanje plaće od 4,8,10 % po osnovi ostvarenih godina staža zaposlenima u državnim i javnim službama pretvorio u  prvom redu u problem ostvarenja vladavine prava, osobito načela pravne sigurnosti, pravne izvjesnosti i pravne predvidljivosti, s kojim je najuže povezan i problem vjerodostojnosti obnašanja vlasti te povjerenja građana u nju.

       Ustavni sud u tom smislu upozorava na nužnost odgovornog pristupa državnih vlasti kad je riječ o zakonskim intervencijama u materijalna prava koja proizilaze iz kolektivnog ugovora. Te intervencije uvijek moraju pratiti jasnoću, preciznost, izvjesnost i predvidljivost njihova trajanja, kako bi pogođeni adresati bili u mogućnosti prilagoditi im svoje vlastito ponašanje i svoja očekivanja…..

Shodno navedenom, Zakonodavcu je jasno dano do znanja i na uputu da istekom trajanja tada važećeg Zakona o uskrati prava po osnovi godina ostvarenog radnog staža nema osnove za dalje produljivanje istoga, odnosno nakon isteka istoga tj. Sa 01.01. 2016. godine isti se više ne može produljivati.

Podsjećamo da je NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE, MUP-a RH jedini sindikat koji djeluje unutar MUP-a a koji je protiv navedenog i spornog Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi godina ostvarenog radnog staža podnio USTAVNU TUŽBU.

 

Nadalje osvrćući  se na problematiku u dijelu  da su neke Policijske uprave u cijelosti isplatile prekovremene sate po osnovi terenskog rada na osiguranju migranata, dok neke policijske uprave to nisu učinile, kao i sama činjenica da MUP-a RH predlaže da se navedeni sati obračunavaju i isplaćuju tek od 18. studenog 2015. godine, “KADA JE ZAJEDNIČKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA DONIJELA MIŠLJENJE DA POLICIJSKI SLUŽBENICI IMAJU PRAVO NA PREKOVREMNI RAD PO OSNOVI OSTVARENIH SATI DOLASKA NA RAD TJ. ODLASKA S MJESATA RADA, sukladno članku 56 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Prijedlogu MUP-a se u cijelosti protivimo i isti smatramo štetnim, odnosno suprotnim odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o radu.

Naime Zakonodavac je decidirano propisao da se Zakoni kao i ugovori imaju primjenjivati od trenutka sklapanja (ugovori), odnosno stupanja na snagu (Zakoni), nikako od trenutka “nekakvog tumačenja zajedničke komisije”, napominjemo tumačenje komisije je neobvezujuće, a posebice trenutak kada je komisija zasjedala pa samim tim isto zasjedanje zajedničke komisije nema niti može imati bilo kakav osnov za trenutak primjene Zakonske osnove odnosno osnove iz Kolektivnog ugovora koja proizvodi pravne učinke od trenutka sklapanja (03. kolovoz 2013. godine),  samim time MUP-a ima za obvezu ODMAH obračunati i isplatiti svim policijskim službenicima koji su po osnovi terenskog rada ostvarili prekovremene sate zbog potrebe dolaska ili odlaska na posao osiguranja migranata, u protivnom će mo sudskim putem ostvariti stečena prava  u ime uposlenika MUP-a.

  Napominjemo da će mo protiv  odgovornih osoba u MUP-a PU, PP nadležnim inspekcijama rada podnijeti prijave za kršenje odredbi Zakona o radu, te zatražiti prekršajni progon i sankcioniranje rukovoditelja koji su kršili sporne doredbe Zakona o radu i kolektivnog ugovora. Ukoliko se M UP-u pričini veća šteta koja bi mogla nastati velikim brojem tužbi (u vidu plaćanja sudskih pristojbi, zastupanja odvjetnika), a koju bi kasnije po gubitku spora morao platiti MUP-a također će mo od Državnog odvjetništva zatražiti da  odgovorne osobe u MUP-a  koje su takvu štetu RH i državnom proračunu RH  pričinile za isto snose odgovornost.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                 

 

                                                                                              

 

PREDSJEDNIK

 

Nikola Kajkić, dipl.iur.