PU ZAGREBAČKA

BROJ: NSP-PUZ-01-03/10-3/2014.
Zagreb, 10. listopada 2014. godine

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
n/r načelnika gosp. Gorana Burušića

PREDMET:
GRUBO KRŠENJE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U POGLEDU RADNOG VREMENA,
– obavijest i postupanje, traži se.-

Poštovani načelniče, gospodine Burušić,

obavještavamo Vas da se NACIONALNOM SINDIKATU POLICIJE obratio veći broj zaposlenika Policijske uprave zagrebačke s pritužbama na grubo kršenje slijedećih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („NN“ br. 104/13. i 150/13.) od strane načelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica u Vašoj Policijskoj upravi i to:

– odredbe čl. 8. koja se odnosi na radno vrijeme, kao i raspored rada koji MORA BITI U PISANOM OBILKU NAJMANJE TJEDAN DANA UNAPRIJED s točno naznačenim satom početka rada, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada i drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe o čemu je službenika i namještenika nužno u PISANOM OBLIKU obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed,

– odredbe čl. 10. koja se odnosi na PRAVO NA ODMOR-STANKU,

– odredbe čl. 11. koja se odnosi na PRAVO NA ODMOR od najmanje 12 sati neprekidno između 2 uzastopna radna dana,

– odredbe čl. 12. koja se odnosi na PRAVO NA TJEDNI ODMOR u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno,

– odredbe čl. 44. st. 4. koja se odnosi na PASIVNO DEŽURSTVO (pripravnost za rad),

– odredbi čl. 44. st. 7. – 15. koje se odnose na RAD U SMJEMANA (smjenski rad), RAD U TURNUSU, te RAD NA DRUGAČIJI NAČIN čijim krivim tumačenjem i primjenom se zakida zaposlenike u naknadi za PREKOVREMENI RAD.

Također raspolažemo s informacijom da pojedini rukovoditelji u Vašoj Policijskoj upravi grubo krše prava službenika i namještenika prisiljavajući ih na korištenje slobodnih dana za odrađene prekovremene sate, jer navodno „probijaju“ fond prekovremenih sati, a s druge strane ti isti rukovoditelji sebi i svojim suradnicima pišu prekovremene sate iako prijeke potrebe za hitnim prekovremenim radom nije niti bilo, a Vi im iste odobravate potpisivajući naloge.

Kako bi otklonili svaku sumnju i nedoumicu gore navedenih tvrdnji zahtijevamo od Vas da nam sukladno čl. 9. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dostavite evidenciju ostvarenih prekovremenih sati po kategorijama policijskih službenika (rukovoditelji, viši policijski službenici i niži policijski službenici) za 2014. godinu te osigurate putem svojih načelnika i voditelja neometan pristup evidenciji radnog vremena našem glavnom sindikalnom povjereniku koji će u predstojećem razdoblju posjetiti svaku ustrojstvenu jedinicu Vaše policijske uprave.

S poštovanjem,

v. d. GLAVNOG POVJERENIKA
Mario Puškarić, spec. crim.

O TOME OBAVIJEST:
1. Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH,
2. Policijska uprava zagrebačka – načelnicima, voditeljima i svim zaposlenicima i
3. Arhiva, ovdje.-