OBAVIJEST NSP-a – ISPLATA PLAĆE

Broj: NSP-01-01-11-186 /2014.
Vukovar, 3. studeni 2014. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
n/r pomoćnika ministra gosp. Nebojše Kirigina
PREDMET:
PLAĆA ZA MJESEC LISTOPAD 2014. GODINE,
– isplata sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, traži se.-

VEZA:
Vaši dopis broj: 511-01-160-281/3-14 od 29. 10. 2014. godine
Vaši dopis broj: 511-01-160-343/14 od 29. 10. 2014. godine

Poštovani pomoćniče ministra, gospodine Kirigin,

dana 29. listopada 2014. godine Vašim dopisom broj: 511-01-160-281/3-14 obavijestili ste sve sindikate koji djeluju unutar MUP-a o činjenici da će plaća kasniti i da će biti isplaćena tek 11. listopada 2014. godine zbog ponovno istog razloga kao i svih ovih mjeseci, a to je novi sustav isplate odnosno COP.

Naime, ovaj sindikat ne prihvaća Vaše razloge, koji su tehničke prirode, a zbog kojih će kasniti plaća te činjenicu da sustav COP-a više od godinu dana egzistira unutar sustava i da se paralelno vode dvije evidencije što predstavlja dodatni posao i opterećenje svim djelatnicima koji unose podatke koji su bitni za isplatu plaća te iziskuje dodatno angažiranje zaposlenika MUP-a i prekovremene sate.

Zbog svega postavlja se ozbiljno pitanje zbog čega sve to tako dugo traje, koliko košta državu projekt COP-a i da li će se u konačnici išta uštedjeti ili je ovim projektom potrošen novac kojeg ionako nemamo, te da li pojedine ustrojstvene jedinice u Ravnateljstvu policije namjeno „koče“ ovaj projekt COP-a radi enormnih dodataka na plaću ostvarenih zbog prekovremenog rada (spomenut ćemo samo jedan primjer u kojem je jedan policijski službenik Ureda za posebne poslove osiguranja ostvario plaću u iznosu većem od 24.000,00 kuna za mjesec kolovoz 2014. godine pa je plaća u mjesecu rujnu kasnila i bila 10. rujna 2014. godine te u konačnici išla po starom sustavu – pitamo se da li je jedan od razloga tome kako prikazati ovu plaću policijskom službeniku u sustavu COP-a?).

Također ste nas dana 30. listopada 2014. godine obavijestili s dopisom broj: 511-01-160-343/14. od 29. listopada 2014. godine da ste uputili dopis poslovnim bankama i štedionicama kojim ste iste zamolili da uvaže eventualna minimalna kašnjenja za plaćanje rata kredita koji se provode putem obustave na plaći jer će isplata plaće u IDUĆIM MJESECIMA biti od 10-tog odnosno 11-tog u mjesecu. Pritom ste zaboravili da se banke neće odreći zateznih kamata na kašnjenje u plaćanju, a zaboravili ste i sve zaposlenike MUP-a koji kredite ne otplaćuju putem obustave na plaći.

U navedenom dopisu navodite citiramo „sukladno dogovoru sa Sindikatima“, obzirom da naš sindikat niste niti kontaktirali, a kamoli dogovorili kašnjenje plaća krajnje je neozbiljno i neprofesionalno iznositi takve činjenice, a niste jer ne bi ni pristali na kršenje prava zaposlenika MUP-a, stoga radi cjelokupne javnosti obavijestite zaposlenike MUP-a s kojim ste to sindikatima i dogovorili.
Pitamo Vas da li će MUP biti spreman snositi i troškove zaposlenicima ukoliko banke istima ukinu minuse zbog prekoračenja dozvoljenog minusa na tekućim računima naplatom redovnih kamata koje se provode krajem mjeseca i imaju rok od 8 dana tj. do 8. mjesecu podmiriti prekoračeno dugovanje na tekućem računu, da li će zatražiti od banaka da ih obrišu s crnih lista ukoliko ne plate ratu kredita na vrijeme, da li će im vratiti kreditne kartice ukoliko im se iste oduzmu zbog na vrijeme neplaćenih računa, kao i pomoći prilikom ovrha koje uslijede zbog neplaćenih režija, te kako da uopće dođu na posao i osiguraju si prehranu ako im niste isplatili plaću i preko plaće isplaćujete putni trošak.

Ponovno Vas podsjećamo da zaposlenici MUP-a zahvaljujući dosadašnjim uskratama koje ste proveli u suradnji s reprezentativnim sindikatima (ukidanje Božićnice, regresa, jubilarnih nagrada, smanjenje putnih troškova, dodataka 4,8 i 10% na plaći i itd.) doslovno preživljavaju od plaće, žive na kredit i temeljem odobrenih minusa na tekućim računima banka, a koje s predviđenim kašnjenjem plaće dovodite u pitanje.

Također Vas podsjećamo da nemaju niti dodatne izvore prihoda jer su državni službenici pa zbog ugleda službe ne mogu ništa drugo niti raditi da bi zaradili koju dodatnu kunu čime bi prehranili obitelj.

Činjenica je da ste imali sasvim dovoljno vremena kao Ministarstvo da otklonite tehničke poteškoće na vrijeme, stoga Vas kao pomoćnika ministra za materijalno-financijske poslove smatramo osobno odgovornim za nefunkcioniranje sustava i zahtijevamo da ukoliko niste u mogućnosti na vrijeme osigurati funkcioniranje isplate plaća podnesete ostavku na navedenu dužnost i prepustite svoj posao nekom sposobnijem tko će agilnije raditi tu časnu i odgovornu dužnost bez propusta i kašnjenja ili ćemo mi kao sindikat od ministra i premijera zatražiti da Vas razriješi te dužnosti.

Stoga zahtijevamo od Vas kao nadležne osobe za materijalno-financijsko poslovanje MUP-a da dosljedno primjenjujete odredbu čl. 42. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 104/13. i 150/13.) i shodno tome plaću za mjesec listopad 2014. isplatite dana 6. studenog 2014. godine ili ćemo u protivnom pozvati sve naše članove da preko naše pravne službe pokrenu postupak naplate kamata zbog kašnjenja svih dosadašnjih plaća u protekle 3 godine. Svjesni smo činjenice da će se dogoditi situacija kao i prije 10 godina kada su pokrenute tužbe zbog prekovremenih sati i čime se prouzročila ogromna šteta državnom proračunu zbog enormnih troškova postupka i zateznih kamata, ali razlika između tada i danas će biti ta da ćemo nakon okončanja postupka tražiti kaznenu odgovornost odgovorne osobe koja je tu štetu i prouzročila, a ne šutjeti kao reprezentativni sindikati koji su iste i pokrenuli, a nakon toga nisu tražili odgovornost od nikoga.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Nikola Kajkić, dipl. iur.

DOSTAVITI:
1. svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova RH i
2. Arhiva, ovdje.-