Naš broj: NSP-01-01/02 -010 /2016.

Vukovar, 03. veljače  2016. godine

 

 

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 POLICIJSKIM UPRAVAMA-svima

 POLICIJSKIM POSTAJAMA-svima

 Molimo postaviti obavijest na oglasne ploče

 Molimo pročitati na otpremi službe

 

 

 

 

PREDMET:  Isplata radnih sati, za odlazak i povratak na mjesto rada,

                         nastalih u osiguranju migranata,

                         tumačenje kolektivnog ugovora čl. 56. st.9,

                        Obavijest o obveznoj isplati, dostavlja se.-

 

 

Poštovani članovi, kolegice i kolege,

 

Nacionalni sindikat policije je tijekom studenog i prosinca 2015. godine svojim obavijestima i zahtjevima poslodavcu izričito zahtijevao da se dosljedno poštuju odredbe čl. 59. st. 9. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te da se kolegicama i kolegama koji su sudjelovali na osiguranju migranata na području istoka Slavonije. Podsjećamo kako su kolegice i kolege bili smješteni u Osijeku, Đakovu, Vinkovcima, Slavonskom Brodu te su u službu u Tovarnik ili Opatovac upućivani i po dva do tri sata prije početka službe koja im se vodila u rasporedu kao trajanje službe te da im je isto toliko vremena trebalo i za povratak u mjesto gdje su bili organizirano smješteni.

Poslodavac MUP RH na čelu kojeg su bili “stručne osobe” pomoćnica Ministra gđa. Sanja Čanković kao i ništa manje stručan gosp. Aco Martinović, dao je u samom početku mišljenje da dolazak i odlazak iz organiziranih smještajnih jedinica nije niti se može računati kao vrijeme rada  te su odbili isplatiti kolegicama i kolegama naknadu za ostvareni rad (prekovremeni rad).

Našim dopisima i zahtjevima obratili smo se Ministarstvu uprave, zajedničkoj komisiji i Državnom odvjetništvu. U samom početku u rujna 2015. Pa nadalje stav Nacionalnog sindikata policije bio je JASAN, a glasio je da se isti prijevoz ili putovanje na rad mora tretirati i evidentirati kao redovan  rad odnosno prekovremeni rad. Sve ovo urodilo je prihvaćanjem našeg stava od strane zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora dana 18. studenog 2015. Međutim, u tom trenutku ponovno su na scenu stupili stručnjaci radnog prava iz MUP-a (gđa. Sanja Čanković i njezin pomoćnik gosp.  Aco Martinović), koji su tada dali tumačenje da se isplata sukladno mišljenju zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora od 18. studenog 2015. broj 15/56, može primijeniti samo od 18. studenog 2015. pa nadalje a nikako prije tog datuma unatoč činjenici da je kolektivni ugovor na snazi od 2013 godine..

Nastavno tome uputili smo oštru kritiku „stručnjacima u MUP-u“, za nepoznavanje primjene pravnih propisa odnosno vremena kada se isto ima primijeniti, s obzirom da se tumačenje može i ima primjenjivati od trenutka stupanja na snagu ili početka  važenja ili primjene  Zakona ili u ovom konkretnom slučaju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a ne od trenutka donošenja tumačenja zajedničke komisije, što je uistinu apsurd i samo govori kakvi su “stručnjaci” do sada odlučivali o našim pravima.

Stoga je nastavno takvom nestručnom tumačenju stručnjaka iz MUP-a, gđe Sanje Čanković i njezinog suradnika gosp. Ace Martinovića, zatraženo ponovno tumačenje vremena primjene istoga tumačenja od 18. studenog 2015. te je zajednička komisija samo potvrdila navode i stavove Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2016. kada je  donijela odluku odnosno dala mišljenje da se tumačenje članka 56. st. 9. ima primjenjivati za cijeli period trajanja Kolektivnog ugovora a ne od njihovog prvog tumačenja odnosno od 18. studenog 2015. kako su to tvrdili “stručnjaci” iz MUP-a.

Stoga si uzimamo za pravo upoznati sve kolege i kolegice koji su od samog početka migrantske krize bili uključeni u rad na osiguranju i dr. zadaće vezano za migrante na području istoka Slavonije, a nije im isplaćena plaća za ostvareni rad-prekovremeni rad odlaska i povratka iz smještajne jedinice na mjesto rada u Opatovac ili Tovarnik a kasnije i Slavonski Brod, to pravo ima im se ODMAH ostvariti, a ukoliko Vam u roku od 8 dana poslodavac ne obračuna i isplati novac za ostvareni rad-prekovremeni rad slobodni ste se obratitie  Nacionalnom sindikatu policije MUP-a RH, koji će posredstvom Odvjetničkog društva Šerić&Šerić iz Zagreba za Vas besplatno putem suda ostvariti prisilnu naplatu od MUP-a RH, a protiv odgovornih osoba u MUP-u podnijeti prijavu za nanesenu štetu kolegama i kolegicama kao i samom MUP-u po osnovi nastanka velikog troška za sudske pristojbe i odvjetničke tužbe, budući smo do sada već u ime kolega pokrenuli veći broj sudskih postupaka po ovoj osnovi.

 

Vaš NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE!

 

S poštovanjem,

                                      

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl.iur.