Naš broj: NSP-01-01/06-069/ 2015.

Vukovar, 11. lipnja   2015. godine

  

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

USTROJSTVENIM JEDINICAMA MUP-a – SVIMA

POLICIJSKIM UPRAVAMA – SVIMA

POLICIJSKIM POSTAJAMA – SVIMA

  

PREDMET:  ISPLATA RAZLIKE JUBILARNIH NAGRADA, Odluka Vlade RH,

  • obavijest, dostavlja se,-

                 

Poštovani članovi, kolegice i kolege!

 

Nastavno brojnim upitima, ukratko vas želimo izvijestiti kako je Vlada RH  na svojoj sjednici dana 11. lipnja 2015. godine, donijela Odluku o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade državnim službenicima, službenicima i namještenicima, koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, (po prethodnom sporazumu reprezentativnih sindikata koji djeluju u MUP-u). Sukladno odluci Vlade ispravit će se ova pogreška i pogrešan potez te će se  isplatiti razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna.

Razlika iznosa jubilarne nagrade temeljem odluke Vlade RH, isplatit će se na sljedeći način:

 – prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 30. srpnja 2015. godine;

– druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do 30. rujna 2015. godine;

– treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do 30. studenoga 2015. godine;

– četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili od 1. siječnja 2015. do dana donošenja ove Odluke, najkasnije do 30. prosinca 2015. godine.

 Želimo ovim putem napomenuti da nikada ne bi došlo do smanjenja jubilarne nagrade s osnovice 1.800,00 (ugovorene po kolektivnom ugovoru), na osnovicu 500,00 kuna, da od strane predsjednika SINDIKATA POLICIJE (gosp. Jagića) i NEZAVISNOG SINDIKATA DJELATNIKA MUP-a, (gosp. Lončara), te Sindikata državnih službenika i namještenika (gosp. Pleše), nije sa Vladom RH potpisan sporazum o smanjenju osnovice  iz samo njima poznatih razloga.

 Upornošću sindikata koji djeluju u području Zdravstva, kao i pritiskom brojnih tužbi iz ovog sektora uposlenih ipak se uspjelo prisiliti VLADU RH na povrat osnovice jubilarne nagrade sa 500,00 na 1.800,00 kuna, dok su državnim službenicima i namještenicima ruke ostale vezane u dijelu  podnošenja tužbi, OBZIROM DA JE POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA OD STRANE REPREZENTATIVNIH SINDIKATA.

Obzirom da se sredstva za materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama osiguravaju iz istih izvora, Vlada RH, pritisnuta brojnim tužbama i primjedbama drugih sindikata koji nisu potpisali sporazum, pristala je na donošenje Odluke jer nije pravično i prihvatljivo da službenici i namještenici u javnim službama ostvaruju veći opseg prava po istoj osnovi od državnih službenika i namještenika, a što je isključivo bio razlog nesposobnosti u pregovaranju reprezentativnih sindikata u MUP-u u odnosu na ozbiljnije sindikate koji su odbili potpisati takav sporazum i dodatak kolektivnom ugovoru.

Ovim će se ujednačiti materijalna prava državnih službenika i namještenika s materijalnim pravima službenika i namještenika u javnim službama, kako bi se na jednak način primjenjivala ista osnovica za izračun jubilarne nagrade.

Nažalost isplata razlike za period 2013. godine  neće biti isplaćena, odnosno obračun za isplatu u 2013. godinu ostao je po osnovici 500,00 kuna, a sukladno sporazumu Vlade RH i reprezentativnih sindikata koji djeluju u MUP-u, .

 S poštovanjem,

 Vaš NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE!

 

 PREDSJEDNIK

 

Nikola Kajkić, dipl.iur.

NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE, MUP-a RH, Vukovar, Stjepana Radića 64, www.nsp-muprh.eu