NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Naš broj: NSP-01-01-12-208-1/2014

U Vukovaru, 16. prosinca  2014. godine

 

 PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

MEDIJI – svima

 

 

 

Predmet: Dopis upućen klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, prijedlog izmjene i

dopune Zakona o policiji, POVLAĆENJE PRIJEDLOGA IZ HITNE I VRAĆANJE U

REDOVNU PROCEDURU, obavijest, dostavlja se.-

 

 

 

Poštovani!

NACIONALNI SIDNIKAT POLICIJE, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKE HRVATSKE, je dana 02. prosinca 2014. godine, oštro protiveći se načinu predlaganja izmjene i dopune Zakona o policiji, svim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, uputio primjedbe na  prijedloge  izmjene i dopune Zakona o policiji.

Posebno je sindikat apostrofirao izigravanje dogovora između predlagatelja i uposlenika MUP-a oko vraćanje otpremnine za hrvatske policajce koji su stekli pravo za odlazak u mirovinu, a znajući da je to pravo u ovom trenutku pravo koje su ostvarili hrvatski policajci (hrvatski branitelji iz redova policije), što dakako smatramo još jednim izigravanjem prethodnog dogovora  i obećanja, odnosno svojevrsnom prijevarom na štetu hrvatskih branitelja iz redova policije.

Nadalje bitnim bi naglasili i činjenicu da MUP-a  predlaže izmjenu Zakona o policiji, u kojem ravnatelju policije i njegovim suradnicima, osigurava visoko radno mjesto u MUP-a i nakon smjene, unatoč Zakonskoj obvezi MUP-a da za ista radna mjesta obvezno provede natječaj odnosno internom oglasu, što je svakako proturječno odredbama istog važećeg Zakona o policiji.

Moramo istaknuti i novinu po kojoj predlagatelj predlaže izmjenu da u disciplinskim postupcima, nakon što se policijski službenik uputi na disciplinsko sudovanje, nema pravo na troškove (puta, odvjetnika, i dr. troškove), unatoč činjenici što će ga sud proglasiti slobodnim, odnosno nedužnim u tom disciplinskom postupku, što svakako otvara mogućnost  jedne ozbiljne kategorije zlouporabe rukovoditelja da olako posežu za disciplinskim progonima kolega, a da za to u konačnici nitko ne snosi odgovornost ili obvezu plaćanja štete. 

Jednom od bitnijih izmjena predlagatelj govori i o stvaranju ŽUPANIJSKIH CENTARA POLICIJE, kao opravdanost ovog prijedloga napominje bolju suradnju sa lokalnom zajednicom. Naime ovo je uistinu netočan podatak, kako može netko govoriti o boljoj suradnji sa lokalnom zajednicom ili uštedama, boljem stanju sigurnosti, kada o ovom prijedlogu nije izrađena nikakva projekcija u stručnom dijelu svih navoda, govoriti o podršci lokalne zajednice ili boljoj suradnji a da prethodno niste sa njima o tome razgovarali, nesporno ovaj prijedlog upućuje samo na pretpostavke i želje  predlagatelja za promjenom sustava organizacije MUP-a, međutim ovom prijedlogu svakako mora prethoditi bolja priprema i analiza, kako se ponovno ne bi nepotrebno potrošili veliki novci na promašeni projekt, kao primjerice projekt preustroja policijskih postaja III kategorije, koji je po našim saznanjima „propao projekt“, odnosno od strane MUP-a povučen ili se od njega odustalo u primjeni, a veliki novci su za ustroj i primjenu tog  projekt utrošeni.

U predmetnom podnesku od klubova zastupnika zatražili smo da predmetni prijedlog izmjene i dopune Zakona o policiji,  ne ide u hitnu saborsku proceduru budući da određeni prijedlozi izmjene i dopune predmetnog Zakona nisu dovoljno jasno raspravljeni (odnosno po našem mišljenju, o njima nije provedena potrebna  javna rasprava odnosno nisu za određene prijedloge izrađene potrebne i nužne projekcije opravdanosti izmjene), napominjemo da prijedlog izmjene i dopune Zakona o policiji ima puno nejasnoća, nedorečenosti, proturječnosti sa odredbama istog Zakona,  kao i dijelova koji nisu u skladu sa Ustavom RH.

Moramo izraziti svoje zadovoljstvo što je prihvaćen prijedlog NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE, MUP-a RH, te je navedeni prijedlog dana 04. prosinca 2014. godine povučen iz hitne saborske procedure te upućen u redovnu saborsku proceduru, a što će svakako otvoriti prostor za javnu raspravu, te eventualno ukidanje ili izmjenu pojedinih prijedloga, a uposlenicima MUP-a, zastupnicima u Hrvatskom saboru kao i javnosti će na taj način biti  omogućeno da kroz javnu raspravu svakako uvide  nedostatke ovog prijedloga izmjene i dopune Zakona o policiji.

 

U privitku ovog dopisa,  dostavljamo naš podnesak od 02. prosinca 2014. godine, upućen na klubove zastupnika u Hrvatski Sabor.

 

S poštovanjem!

 

Predsjednik

Nikola Kajkić  dipl. iur.

 

 

 – Dopis Hrvatskom saboru