Dana 25.3.2015. u Narodnim novinama br. 34 objavljen je javni natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, Policijsku upravu Osječko-baranjsku, Policijsku upravu Primorsko-goransku te Policijsku upravu istarsku.

Naime, predmetni javni natječaj je raspisan temeljem članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013 i 1/2015) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012) a da se pri tome nije uzeo u obzir članak 49. st. 2. Zakona o policiji koji kaže kako se prije raspisivanja javnog natječaja može za takva radna mjesta raspisati interni oglas ili se radno mjesto može popuniti premještajem ili na drugi način u skladu sa Zakonom o policiji. Opravdano se pitamo zašto to nije učinjeno na korist struke i policijskih službenika koji imaju uvijete za takva radna mjesta već se zapošljavaju novi državni službenici. Zašto nije iskorištena zakonska mogućnost da se u vezi tih mjesta raspiše interni oglas? Kome koristi ovakav način „rukovođenja“ ljudskim potencijalima?

Načelno nemamo ništa protiv prijema novih službenika u sustav Ministarstva unutarnjih poslova ali u ovoj situaciji moramo reagirati iz razloga što je natječaj otvoren za radna mjesta za koja u sustavu već imamo dovoljan broj adekvatno školovanog kadra tj. diplomiranih kriminalista ili stručnih specijalista kriminalistike koji obavljaju poslove na radnim mjestima koja više ne odgovaraju njihovom stupnju obrazovanja.

Čini se gotovo nevjerojatnom ideja ovakvog natječaja a samo raspisivanje stvara već ionako povisoke tenzije u odnosu struke prema načinu i razmišljanju kako sustav napredovanja kroz policijsku karijeru učiniti što kvalitetnijim a ovo sigurno nije niti na tragu takvim htjenjima i nastojanjima. Nadalje nam nije jasno kako će to netko tko bude primljen na takvo radno mjesto (npr. Služba općeg kriminaliteta) biti u stanju voditi kriminalističke obrade koje su na toj razini zahtjevnije i kompliciranije od onih na razini postaje. Otvaranje mogućnosti zapošljavanja ljudi na radnim mjestima razine Službe pljuska je svim policijskim službenicima koji na razini policijske postaje marljivo rade nadajući se da će jednog dana njihov rad biti prepoznat i da će moći svoju karijeru nastaviti radom na višoj razini policijske organizacije. Riječ je o potpunoj diskriminaciji službenika koji već rade u sustavu i to po osnovi ostvarenog radnog staža i stečenog iskustva na tim radnim mjestima u odnosu na one za koje je raspisan natječaj. Ovakva vrsta natječaja otvoreni je napad na samu srž policijske i kriminalističke struke jer omogućuje potpunim amaterima bavljenje ozbiljnim policijskim poslom kroz kriminalistička istraživanja o kojima ovisi puno sudbina u predmetima koja bude istraživao. Koje je to radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kao jedan od uvjeta natječaja? Tko još u Republici Hrvatskoj obavlja policijske poslove i koristi policijske ovlasti? To nikako ne mogu biti osobe iz programa za stručno osposobljavanje jer oni nisu obavljali niti jedan vid policijskog posla. Kako je moguće da osoba koja će na ovakav način biti primljena u policiju zadovolji odredbe čl. 11b. st. 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima? Što će ta osoba raditi sljedećih pet godina u Službi ako neće biti imenovana istražiteljem? Odredba čl. 50. st. 2. Zakona o policiji kaže da osoba koja je na probnom radu mora završiti temeljni policijski tečaj? Što je taj tečaj, gdje se održava, kako će se on provesti ako službenik u isto vrijeme obavlja poslove radnog mjesta na koje će biti putem natječaja primljen i koliko tečaj košta? Koliko je do sada plaćeno školovanje kriminalista na Visokoj policijskoj školi a da oni nakon toga ne bi bili raspoređeni na radno mjesto sukladno stručnom nazivu već se stvaraju dodatni troškovi.

 

Shodno navedenom tražimo da poništite predmetni natječaj u dijelu koji se ne odnosi na vježbenike i radna mjesta na razini policijske postaje.

 

 

S poštovanjem!

 

                                                                                      Predsjednik

                                                             Nacionalnog sindikata policije      

                                                                                                                                                                                                          Nikola Kajkić, dipl. iur.

 

 

 

O tome obavijest:

  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale
  • Ustrojstvenim jedinicama, svima