Kolektivni ugovor državnih službenika i namještenika

Dodatak I KU

Dodatak II KU

Zakon o državnim službenicima

Zakon o radu

Tumačenje KU  104/13 po člancima

Tumačenje KU 104/13 (prijevoz)

Tumačenje KU 89/12 po člancima

Tumačenje KU 89/12 (prijevoz)