Naš broj: NSP-01-01/02-VIII-43/15.
Vukovar, 17.08.2015. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  • Svim ustrojstvenim jedinicama –

 

PREDMET:      ZAKON O PLAĆAMA U JAVNOM SEKTORU

 

Svjedoci smo kako se u medijima pojavila vijest da Vlada Republike Hrvatske ima namjeru donijeti Zakon o plaćama u javnom sektoru. U svezi navedenoga dana 04. kolovoza 2015. godine održan je međuresorni radni sastanak, a navedenom sastanku bili su prisutni predstavnici svih ministarstava.

Iz svega ovoga može se zaključiti kako aktualna Vlada na kraju svog mandata ozbiljno namjerava plaće u javnom sektoru – državnim tijelima, javnim službama i agencijama (bez trgovačkih društava kojima je osnivač ili većinski vlasnik te jedinica regionalne i lokalne samouprave) urediti jednim zakonom.

Prijedlogom nacrta  zakona platni sustav trebao imati deset platnih razreda i deset stupnjeva u svakome od njih, uz moguća dva posebna platna razreda rezervirana za vojsku i policiju, što bi značilo da bi policijski službenici bili razvrstani u jedan platni razred sa deset stupnjeva. Što opet dovodi u pitanje na koji način će se odrediti platni stupnjevi, odnosno ispada da bi sva radna mjesta bila svrstana u 10 platnih stupnjeva, umjesto sadašnjih 24 različitih koeficijenata. Sasvim suprotno od najava da bi se na taj način omogućilo napredovanje i promicanje kroz plaću.

Sadašnjim nacrtom prijedloga zakona traži se obveza usklađivanja kolektivnih ugovora se odredbama zakona nakon njegova donošenja, a koja može dovesti do poništavanja razine ugovorenih prava u onim kolektivnim ugovorima kojima se utjecalo na uvećanje koeficijenata radnih mjesta ili način obračuna plaća drugačiji od onog propisanog zakonom, tj. dovodi do toga  da se ne bi primijenio članak 9. stavak 3. Zakona o radu, koji govori o primjeni povoljnijeg prava za radnika.

Najave su da će se navedeni Zakon početi primjenjivati od 01.01.2016. godine, sa čime se ne slažemo, jer za provedbu ovako velike reforme javnog sektora, potrebno je napraviti kvalitetne simulacije i analize, u suradnji sa socijalnim partnerima, jer ipak se radi o egzistenciji 250.000 zaposlenih u javnom sektoru.

Nacionalni sindikat policije će i dalje pratiti tijek donošenja prijedloga Zakona o plaćama u javnom sektoru, te Vas pravovremeno obavijestiti.

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl. iur.