Naš broj: NSP-01-02/01-VII-33/15.                                    

Vukovar, 28.07.2015. godine                                            

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Kabinet ministra

n/r ministru, gosp. Ranku Ostojiću

PREDMET:             Obavljanje poslova više složenosti,
poštivanje kolektivnog ugovora, traži se.-

 

Poštovani ministre,

Od strane naših članova, konkretno članova koji su pomoćnici šefova smjena u policijskim postajama, dobili smo obavijest o nepoštivanju prava iz članka 46. Kolektivnog ugovora za državne službenike.

Naime, po tumačenju određenih rukovoditelja, iz većine Policijskih uprava, isti ne izdaju nalog za obavljanje poslova više složenosti pomoćnicima šefa smjene iz razloga što u opisu radnog mjesta pomoćnika šefa smjene navedeno kako isti mijenja šefa smjene. Sa takvim tumačenjem ne možemo se i nećemo se složiti.

Odredba članka 46. Stavka 1. Kolektivnog ugovora jasno i nedvosmisleno propisuje: Ako službenik i namještenik po nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen, u trajanju od 7 do 30 dana, plaća mu se isplaćuje sukladno plaći radnog mjesta poslove kojeg je obavljao po nalogu.

Komisija za zajedničko tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na sjednici održanoj 21. studenoga 2014. godine donijela je odluku da ukoliko službenik obavlja poslove drugog radnog mjesta više složenosti u trajanju od 7 do 30 dana, postoji obveza donošenja naloga i rješenja o plaći iz članka 46. Kolektivnoga ugovora.

Nesporno je da kada šef smjene bude odsutan od 7 do 30 kalendarskih dana, da pomoćnik šefa smjene ima pravo na plaću koja je propisana za šefa smjene.

Samim time i Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (narodne novine broj: 129/11, 82/12, 140/13, 32/15 i 40/15), u članku 3. definirana su standardna mjerila složenosti radnih mjesta. Da je tako, vidljivo je i u opisu radnih mjesta, gdje su navedene i drugačije razine potkategorije radnih mjesta.

Također, poznati su nam i slučajevi u pojedinim policijskim upravama gdje se ne izdaju nalozi za obavljanje poslova više složenosti i to pomoćnika načelnika u policijskim postajama, načelnika policijskih postaja, vođa grupa za obradu kriminaliteta, voditelja smjena na graničnim prijelazima i dr. radna mjesta.

Molimo Vas gospodine ministre, da raspisom naložite svim ustrojstvenim jedinicama ujednačeno postupanje u svezi izdavanja naloga za obavljanje poslova više složenosti, te striktno poštivanje kolektivnog ugovora.

 

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl.iur