Naš broj: NSP-01-01/12 – 212/ 2014.

Vukovar, 31. prosinca  2014. godine

 

 

VLADA RH

n/p predsjednika, gosp. Zorana Milanovića

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

n/p potpredsjednika vlade i ministra, gosp. Ranka Ostojića

 

USTROJSTVENIM JEDINICAMA MUP-a

molimo da dopis pročitate na otpremi službe,

Molimo da dopis postavite na OGLASNU PLOĆU

 

 

 

PREDMET: UREDBA O IZMJENI I DOPUNI

ZAKONA O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE

PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA,

Prigovor na povrede USTAVA RH,

nezadovoljstvo načinom donošenja uredbe, dostavlja se.-

 

 

 

Poštovani predsjedniče Vlade RH, gospodine Milanović!

Poštovani potpredsjedniče Vlade RH i ministre unutarnjih poslova RH, gospodine Ostojić!!

Doista smo zatečeni i iznenađeni načinom na koji ste pristupili donošenju sporne UREDBE (telefonskom sjednicom Vlade RH), bez javne rasprave, bez bilo kakove obavijesti ili sugestije odnosno konzultacije sa predstavnicima uposlenika, suprotno prethodnom dogovoru odnosno obećanju a koje ste dali da će sporni Zakon njegovim prestankom tj.  31. Prosinca 2014. godine, izaći iz primjene, a Vi ste upravo suprotno dogovoru i obećanju  posegnuli  za donošenjem UREDBE o izmjeni i dopuni     ZAKON O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA za državne službenike i namještenike te isti produljili do 31. ožujka 2015. godine.

Podsjećamo da je sporni Zakon  na snazi trebao biti  do 31. Prosinca 2014. godine (barem je tako pisalo u Zakonu, a isto ste  obećali u dogovoru i razgovoru sa reprezentativnim sindikatima da će sporni Zakon  najdulje trajati do tog datuma), međutim nenajavljeno ste, bez bilo kakove obavijesti ili rasprave, posegnuli  za ovom zaista čudnom odlukom, zbog čega??

Opet Vas moramo upozoriti da sukladno odredbi čl. 87 USTAVA RH koji nesporno ukazuje….,,

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.

 

Bitnim smatramo da trebate znati! Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag.

 

Nadalje Članak 89. USTAVA RH, propisana je obveza da prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

 

Stoga Vam opravdano postavljamo pitanje zbog čega ponovno nakon što ste 17. prosinca 2014. godine, unatoč obećanju I prethodnom dogovoru, donijeli UREDBU o izmjeni i dopune Zakona o policiji, te istom uskratili djelatnicima MUP-a pravo na otpremnine (ponavljam svi usposlenici MUP-a koji su stekli pravo na odlazak u mirovinu  su HRVATSKI BRANITELJI IZ REDOVA HRVATSKE POLICIJE),  te nakon tako nekorektne odluke ponovno u samo 20 (dvadeset) dana, točnije danas 31. prosinca 2014. godine donosite UREDBU (na telefonskoj sjednici VLADE RH); kojom ste uposlenicima MUP-a ponovno uskratili pravo ovaj put pravo uvećanje dohotka  po osnovi ostvarenih godina radnog staža, uz napomenu da se ovo pravo započinje ostvarivati sa 20 i više godina radnog staža,  (a svi policajci koji ostvaruju to pravo su HRVATSKI BRANITELJI IZ REDOVA HRVATSKE POLICIJE), što je suprotno Vašim obećanjima i najavi da Hrvatskim braniteljima ne smanjujete odnosno da nećete smanjivati njihova prava.

 

Opravdano Vam i članovima Vaše Vlade postavljamo pitanje, zbog čega učestalo kršite dogovoreno  odnosno ugovoreno? zbog čega po drugi put u jednom  mjesecu posežete za donošenjem UREDBE kojom uskraćujete prava policajcima, hrvatskim braniteljima iz redova HRVATSKE policije kao i drugim uposlenicima MUP-a.

Zašto posežete za ovakovim brzinskim, nepripremljenim UREDBAMA kojim nam šaljete lošu poruku a koja glasi…. da učestalo vršite izmjene i dopune pojedinih Zakona, a da se pri tome ne libite kršiti niti  USTAV RH, a sve  kako bi ste isti izmijenili ili dopunili Zakon koji Vam ne odgovara, zašto  ni jedno obećanje koje ste dali i  kao dogovor koji ste sa sindikatima  postigli ne poštujete?

 

Ne može niti smije opravdanje za umanjenje naših prava biti u krizi ili recesiji, s obzirom da nitko od nas ne traži opravdanje prilikom plaćanja naših obveza u tome što ste nam umanjili naša prava (plaćajući račune za struju, vodu, komunalne naknade, kreditne obveze, vrtiće, opremu i odjeću za našu djecu, knjige i pribor za školu i sl.), a i  nadalje odgovorno, časno i pošteno radimo svoj posao i nije nam lako.

 

Ovim putem Vam ukazujemo da Vaša zadnja uredba o uskrati prava dodatka na godine ostvarenog staža, prije nego li stupi na snagu MORA biti objavljena u Narodnim novinama, a usporedno s tim, bitnim treba naglasiti da niti jedna uredba ne  smije imati retroaktivno djelovanje, a svjesni ste činjenice da Vi istu niste objavili u narodnim novinama a istu primjenjujete od 01.01.2015. godine, te stoga  na takav način ista UREDBA će nesporno imati retroaktivno djelovanje tj. Djelovat će i primjenjivati se  od 01.01.2015. godine (iako nije objavljena u narodnim novinama), što je protivno odredbama  članak 89 USTAVA RH., u suprotnom bi svi uposlenici u MUP-a  od 01.01. 2015. godine, imali  pravo na uvećanje plaće po osnovi godina ostvarenog radnog staža.

 

S opravdanjem Vam postavljamo pitanje Zašto posežete za ovakovim odlukama odnosno UREDBAMA i zbog čega  sve činite brzinski,  bez ikakve prethodne rasprave ili Zakonske odnosno Ustavne osnovanosti i dopuštenosti u donošenju i primjeni istih?

Sa bojazni i strahom opravdano sami sebi postavljamo pitanje da li će te sutra UREDBOM umanjiti i  naša druga prava ugovorena Zakonom ili kolektivnim ugovorom, kao što su primjerice ponovno umanjenje osobnog  dohodtka, ili nam na takav način uskratiti neka druga temeljna prava i slobode, s obzirom da način na koji donosite UREDBE očito ukazuje da je to Vaš put.

 

Ukazujući na sve navedene nesporne činjenice smatramo da nemate Zakonsku i Ustavnu osnovu  donositi UREDBE na ovakav način, i sigurni smo da  na ovakav način zasigurno postupate suprotno  odredbama članka 87 USTAVA RH, Zbog čega ćemo i protiv ove UREDBE nakon što ista bude objavljena u narodnim novinama USTAVNOM SUDU podnijeti prijedlog za ocjenu USTAVNOSTI.

 

Za kraj kako Vama a tako i hrvatskoj javnosti,  opravdano postavljamo pitanje tko će ukoliko USTAVNI SUD donese odluku kojom će sve Vaše navedene sporne UREDBE proglase neustavnim,  snositi posljedice za brojne tužbe za naknadu razlike dohotka, sudske troškove, kamate i sl.?

S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl.iur.

 

 

 

 

O tome obavijest:

-Sabor RH, Odbor za zakonodavstvo,

-mediji, svima.