BROJ: NSP-PUZ-01-03/10-3-2/2014.

Zagreb, 28. listopada 2014. godine

 

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

n/r načelnika gosp. Gorana Burušića

 

PREDMET:      GRUBO KRŠENJE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U POGLEDU RADNOG VREMENA,

  • odgovor i postupanje, traži se.-

 

 

VEZA:              Naš dopis broj: NSP-PUZ-01-03/10-3/2014. od 10. listopada 2014. godine

Vaš dopis broj: 511-19-18/2-15-1125/2014. od 14. listopada 2014. godine

 

 

Poštovani načelniče, gospodine Burušić,

zahvaljujemo Vam se na odgovoru koji ste nam uputili, broj i datum iz veze, s kojim nas upoznajete s relevantnim propisima koji reguliraju radno vrijeme odnosno raspored rada policijskih službenika u Policijskoj upravi zagrebačkoj iako Vas to nismo niti tražili, te u svom odgovoru spominjete samo policijske službenike iako mi štitimo prava i interese svih zaposlenika Policijske uprave zagrebačke (državnih službenika, u čiju kategoriju spadaju i policijski službenici, te namještenika).

Obzirom da ste odgovor uputili u vrlo brzom roku od svega četiri dana u kojem navodite da se propisa koji se odnose na radno vrijeme pridržavaju Vaši voditelji i načelnici ozbiljno sumnjamo u vjerodostojnost bez da ste iste navode i provjerili jer Vaša policijska uprava broji preko 4.000 zaposlenika i preko 50 ustrojstvenih jedinica, stoga ćemo Vam navesti samo jedan od mnogobrojnih primjera grubog kršenja prava zaposlenika, a taj je da u pojedinim ustrojstvenim jedinicama zaposlenici prilikom odlaska iz I. smjene u 14,00 sati ne znaju kada sutra rade iz razloga jer rasporeda rada u pismenom obliku niti nema dostupnog pa moraju zvati telefonom nakon 15,00 sati da bi se upoznali s rasporedom rada za sutrašnji dan. Navedeni dopis ste potpisali i time preuzeli odgovornost, iako po našim informacijama Vaši voditelji i načelnici i dalje provode svoju samovolju, stoga ovaj sindikat će u daljnjim postupcima koje planira provesti smatrati i Vas odgovornim za neprovođenje prisilnih propisa i grubo kršenje odredbi koje reguliraju radno pravne odnose te shodno tome i podnositi određene prijave nadležnim tijelima te pokrenuti određene i sudske postupke.

Također u Vašem dopisu navodite da smo mi kao sindikat slobodni sukladno članku 9. stavku 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („NN“ br. 104/13. i 150/13.) od Vas pisanim putem zatražiti dostavu evidencije radnog vremena za konkretnog državnog službenika ili namještenika čija su prava ugrožena, stoga i mi Vas ovim putem upoznajemo da obveza poslodavca dostave evidencije radnog vremena sindikalnom povjereniku nije samo onda kada je određeno pravo povrijeđeno. Naime, dopis smo Vam uputili upravo iz razloga jer raspolažemo s informacijama da se određena prava koja su navedena u našem dopisu konstantno krše i stoga zatražili od Vas, zbog ekonomičnosti, da putem Vaših voditelja i načelnika omogućite našem glavnom sindikalnom povjereniku uvid u evidencije i otklanjanje svake sumnje, ali ako Vama više odgovora ovim putem od Vas decidirano zahtijevamo dostavu evidencija radnog vremena za sve ustrojstvene jedinice Vaše Policijske uprave za 2014. godinu u pismenom obliku, a zbog ekonomičnosti možete nam ju dostaviti skeniranu kako ne bi trošili dodatna sredstva za papir i time očuvali okoliš.

Također nemamo namjeru kao sindikat dovoditi u pitanje položaj i egzistenciju bilo kojeg zaposlenika Vaše policijske uprave isticanjem njegovog imena i prezimena bez prethodno pribavljenog dokaza obzirom da su pojedini Vaši načelnici već započeli s vršenjem određenih grubih pritisaka na članove našeg sindikata, a osobito na sindikalne povjerenike koji uživaju sindikalni imunitet od kojih ćemo Vam navesti samo neke primjere:

– pritisak na sindikat povodom imenovanja sindikalnog povjerenika u ustrojstvenoj jedinici gdje nema rješenje već se nalazi na ispomoći i nakon toga vraćanje sindikalnog povjerenika u ustrojstvenu jedinicu gdje je raspoređen rješenjem iako je na ispomoći već duži period pod obrazloženjem da za njega niti ne postoji pismeni trag da je bio na ispomoći, da mi kao sindikat njega niti ne možemo imenovati i da se to čini zbog „rotacije“ policijskih službenika koji se nalaze na ispomoći, iako se sporna „rotacija“ odnosi samo na sindikalnog povjerenika,

– slanje drugog sindikalnog povjerenika na ispomoć iz ustrojstvene jedinice gdje je raspoređen i gdje je imenovan sindikalnim povjerenikom u drugu ustrojstvenu jedinicu, a sve u cilju da ga se udalji od svojih članova kako ne bi mogao sindikalno djelovati,

–  provođenje nadzora spisa nad sindikalnim povjerenicima i prijetnje istima s disciplinskim postupkom te premještajima navodeći im da im neće pomoći ni sindikalni imunitet jer da bi ga imali Ministarstvo unutarnjih poslova mora za njih donijeti rješenje da su sindikalni povjerenici budući da sindikat ne može donositi rješenja i da su ona za njih nevažeća pa se izvodi zaključak da se nadzor nad radom sindikalnih povjerenika provodi isključivo radi vršenja pritiska itd.

Naime, iskreno vjerujemo da  s ovim protuzakonitim radnjama Vaših podređenih voditelja i načelnika nemate veze i da s njima do sada niste niti upoznati stoga ujedno, a zbog daljnje suradnje koja će biti neminovna, od Vas kao ujedno čelnika Policijske uprave zagrebačke decidirano zahtijevamo da upoznate i upozorite svoje načelnike i voditelje da istoga trenutka prestanu s daljnjim vršenjem pritisaka prema sindikalnim povjerenicima našeg sindikata, te da ih ne dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na njihove dosadašnje uvjete rada i druge zaposlenike, jer time krše zakonske i međunarodne propise, stoga ćemo biti prisiljeni protiv Vas i Vaših suradnika podnijeti odgovarajuće prijave nadležnim tijelima te pokrenuti određene sudske postupke.

U našem dopisu smo Vas upoznali i s informacijom da pojedini rukovoditelji u Vašoj Policijskoj upravi grubo krše prava službenika i namještenika prisiljavajući ih na korištenje slobodnih dana za odrađene prekovremene sate, jer navodno „probijaju“ fond prekovremenih sati, a s druge strane ti isti rukovoditelji sebi i svojim suradnicima pišu prekovremene sate iako prijeke potrebe za hitnim prekovremenim radom nije niti bilo, a Vi im iste odobravate potpisivajući naloge. Sukladno navedenome od Vas smo zahtijevali, kako bi otklonili svaku sumnju i nedoumicu navedenih tvrdnji dostavu evidencija ostvarenih prekovremenih sati po kategorijama policijskih službenika (rukovodeći policijski službenici, viši policijski službenici i niži policijski službenici) za 2014. godinu, a budući da nam niste dostavili traženi odgovor i dalje zahtijevamo i očekujemo odgovor u roku od 8 dana sukladno čl. 9. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Obzirom da smo, nakon našeg zadnjeg dopisa, primili dodatne pritužbe na kršenje odredbi Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te da nas zaposlenici Policijske uprave zagrebačke pozivaju da osobno dođemo u ustrojstvene jedinice i uvjerimo se u kršenje odredbi prisilnih propisa koji se odnose na radno pravne odnose, za koje Vi odgovorno tvrdite da se poštuju, ukazala se potreba za održanjem sastanaka na razini ustrojstvenih jedinica sa zaposlenicima Policijske uprave zagrebačke.

Shodno navedenome od Vas zahtijevamo da osigurate uvjete za neometano sindikalno djelovanje unutar Vaše Policijske uprave, a o vremenu obilaska i sastanka obratiti ćemo se direktno dopisima Vašim načelnicima i voditeljima ustrojstvenih jedinica koje namjeravamo posjetiti.

S poštovanjem,

v. d.  GLAVNOG POVJERENIKA

 Mario Puškarić, spec. crim., v.r.

 

O TOME OBAVIJEST:

  1. Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH,
  2. Policijska uprava zagrebačka – načelnicima, voditeljima i svim zaposlenicima,
  3. MUP – Kabinet ministra, n/r ministra gosp. Ranka Ostojića i
  4. Arhiva, ovdje.-