Nakon našega traženja od strane Hrvatskog novinarskog društva da na primjeran način reagira prema portalu Dubrovački dnevnik.hr i njegovom novinaru Mari Marušić, radi objavljivanja uvredljivog i ne primjerenog članka  „EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO Evo koje predmete trebate položiti da biste bili policajac“, Novinarsko vijeće časti na 24. sjednici održanoj 27. listopada 2014. godine izreklo je opomenu novinaru Mari Marušiću jer je napisao diskriminirajući tekst o policiji i urednici Luciji Komaić jer je odobrilo njegovo objavljivanje.

Cijeli zaključak sa navedene sjednice možete pročitati na linku

Opomena Dubrovačkom dnevniku