ostvareno pravo na sate prekovremenog rada za vrijeme organiziranog odlaska i dolaska na posao, pretprate i sl, pravo na utuženje.

dopis 13.2.2017