UPUTA ZA ISPOSTAVLJANJE I KORIŠTENJE ISKAZNICE K-50

ZA PUTOVANJA U VLAKOVIMA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

ZA ČLANOVE NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE

I ČLANOVE NJIHOVIH UŽIH OBITELJI

 

 

 1. Nositelji i korisnici prava na Iskaznicu K-50

Nositelji prava:  članovi Nacionalnog sindikata policije – za vrijeme trajanja radnog odnosa

imaju pravo na pojedinačna putovanja te mjesečne opće pretplatne karte s popustom 50%

Korisnici prava:  članovi uže obitelji nositelja prava (bračni/životni partneri i djeca) – za vrijeme trajanja prava nositelja prava imaju pravo isključivo na pojedinačna putovanja s popustom 50%;  djeca – do završetka zakonom propisanog obveznog školovanja odnosno do navršene 25. godine života pod uvjetom da su redoviti polaznici škole ili fakulteta

S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi.

 

 1. Ispostavljanje Iskaznice K-50

Nositelj prava dužan je:

 • osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom te potvrdom izdanom od strane sindikata u svrhu ostvarivanja ovog prava
 • priložiti 1 fotografiju veličine 3×3,5 cm
 • jednokratno platiti 120,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

Korisnik prava dužan je:

 • zajedno s nositeljem prava osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom i potvrdom sindikata o užem srodstvu s nositeljem prava
 • nositelj prava može i sam kupiti Iskaznice K-50 za članove svoje uže obitelji uz prilaganje potrebne potvrde poslodavca o užem srodstvu
 • priložiti 1 fotografiju 3×3,5 cm člana uže obitelji za kojeg se ispostavlja Iskaznica K-50
 • jednokratno platiti 80,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

 1. Popust

Prijevoz s Iskaznicom K-50 može se ostvariti na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom (ne vrijedi u posebnim vlakovima).

Cijene općih mjesečnih pretplatnih i pojedinačnih karata koje se kupuju temeljem Iskaznice K-50 snižene su oko 50% u  odnosu na pojedinačne prijevozne cijene.

Popust 50% temeljem Iskaznice K-50 ne primjenjuje se na cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima, na prijevoz praćenih automobila i motocikala, te na prijevoz bicikala.

Za vlakove s obaveznom rezervacijom sjedala, ista se naplaćuje u punom iznosu.

 

 1. Kupovina i pregled prijevoznih karata

Prijevozne karte temeljem Iskaznice K-50 kupuju se na putničkim blagajnama ili u vlaku.

Pojedinačne prijevozne karte s popustom nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.

Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom pregleda prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj ili korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene snižene cijene i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Ukoliko službeno mjesto (blagajna) nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po sniženoj cijeni, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Prijevozni uvjeti, propisi i tarife dostupni su na Internet stranicama HŽ Putničkog prijevoza www.hzpp.hr.

 

 1. Načini plaćanja

Mjesečne opće pretplatne karte, kao i karte za pojedinačna putovanja moguće je kupiti jednokratnim plaćanjem  gotovinom ili kreditnim karticama u većim prodajnim mjestima.

 

 1. Gubitak Iskaznice K-50 ili prijevozne karte

U slučaju gubitka Iskaznice K-50 isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50 tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.

Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50 ne ispostavlja se zamjenska karta.

 

 1. Zlouporabe

Zlouporaba ili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 (npr. davanje na korištenje osobi na koju ista ne glasi)  može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.