Nakon donošenja pravomoćne oslobađajuće presude da je
počinio kaznena djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. Kaznenog zakona, a u
skladu sa odredbom čl. 55. Zakona o medijima Nacionalni sindikat
policije u svojim elektronskim izdanjima na Internet stranici
http://nsp-muprh.eu donosi ispravak informacija objavljenih dana
24.11.2014., o gosp. Goranu Krmpotiću iz Zagreba u kojima su objavljene
informacije o provođenju istražnih radnji i kaznenom postupku koji se
tada vodio protiv gosp. Gorana Krmpotića.

Ističemo da je gospodin Krmpotić u više navrata, počevši od srpnja 2013.
godine, tvrdio da kaznena dijela koja su mu bila stavljena na teret nije
počinio, odnosno da je osumnjičen, a onda i optužen, te na kraju i suđen
na osnovi neprovjerenih, manjkavih i nezakonitih dokaza, davanjem lažnih
iskaza, lažnog prijavljivanja, selektivnim i manipulativnim korištenjem
dokaza, potpunim izostankom provođenja dokaznih prijedloga predloženih
od strane obrane, itd.,

Čitav postupak temeljio se na provođenju selektivnih istraženih radnji
koje su za isključivi cilj imale utvrditi krivnju gosp. Gorana
Krmpotića, a ne i pronaći stvarnog počinitelja kaznenih dijela. Na
osnovi tako prikupljenih selektivnih dokaza pokrenut je kazneni postupak
protiv gosp. Gorana Krmpotića iskonstruiran od strane jedne uske grupe
ljudi povezane sa upravljačkom strukturom na HRT-u potpomognutih
utjecajem pojedinaca iz političkog života, te podržan od velike većine
domaćih medija kao i određenih državnih tijela koji su višekratno
zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti, te povrijedile tajnost postupka
na štetu svih sudionika u postupku. Sve te aktivnosti i radnje
uslijedile su neposredno nakon što je gosp. Goran Krmpotić inicirao
sazivanje izvanredne sjednice Nadzornog odbora HRT-a na kojoj je
pokrenut postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a gosp. Gorana
Radmana zbog evidentnog sukoba interesa i sustavnog kršenja zakonskih
propisa iz poslovanja Hrvatske radiotelevizije pred Hrvatskim saborom.

Potrebno je naglasiti kako je gosp. Goran Krmpotić u više navrata
demantirao informacije objavljene u raznim medijima koje su upućivale na
njega kao mogućeg počinitelja kaznenih djela, međutim, unatoč tome, u
periodu od više od dvije godine bio je izložen sustavnom medijskom linču
od strane velike većine relevantnih medija u Republici Hrvatskoj, koji
su o njemu pisali na izrazito agresivan, tendenciozan, uvredljiv i
krajnje manipulativan način, izvještavajući o njemu na način kao da je
već unaprijed utvrđeno da je počinio kaznena djela za koje ga se
teretilo, iako optužnica nije bila podignuta i/ili podignuta optužnica
nije bila ni potvrđena i/ili suđenje još nije bilo ni započelo. Sve to
učinjeno je bez utvrđivanja svih relevantnih činjenica slučaja kao i
dodatne provjere često neprovjerenih i neistinitih informacija, a kojim
postupanjem je gosp. Goranu Krmpotiću nanesena trajna i nenadoknadiva
šteta u vidu povrede njegova prava na čast, ugled i dostojanstvo,
ustavno pravo presumpcije nevinosti, te pravo na nesmetan privatan i
obiteljski život dostojan svakog čovjeka, koje spadaju u prava zaštićena
Ustavom Republike Hrvatske.