PRVA PRESUDA  U KORIST NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE, PO TUŽBI ZA PREPLAĆENE KAMATE.
U ZAŠTITU INTERESA ČLANOVA NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE
…. ZAJEDNO SMO JAČI!!!
VAŠ NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE…

Presudu po tužbi za za preplaćene kamate možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Obrasce kao i ostale dokumente za vraćanje preplaćenih kamata možete preuzeti iz kategorije “Statut i Obrasci

Obrasci zahtjeva za vraćanje pretplaćenih kamata:

 

 

 

 

 

Upute za tužbu protiv banaka – obrazac NSP-a

PRIJEDLOG NAGODBE BANKAMA SA GRBOM SINDIKATA

Dopis NSP-a za presudu