Poštovani!

Prije nekoliko godina pozvali smo Vas da nam se pridružite i poklonite nam povjerenje a prvenstveno kada je u pitanju pravno zastupanje naših članova. Kako je vrijeme odmaklo to se polako počinju vidjeti rezultati naših zajedničkih uspjeha u obrani radnih prava članova.

U nastavku možete vidjeti prikaz presuda i rješenja disciplinskih sudova u kojima su zastupani članovi NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE a koje su rezultirale odbačajem prijave ili oslobađajućom presudom što je sve praćeno pravnom pomoću ekspertnog pravnog tima.

 

NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE

 

Dok1

Dok1

Dok1