Budući se unutar Ministarstva unutarnjih poslova, Republike Hrvatske, konkretno od strane pojedinih rukovoditelja na nivou Policijskih uprava Dubrovačko-neretvanske, počela nametati obveza da kolege, policijski službenici koji su na području te policijske uprave na privremenom radu u trajanju od (do dvije ili tri godine u najdužem trajanju), moraju promijeniti svoju adresu prebivališta iz mjesta u kojem stvarno žive (primjerice policajac je iz Đakova ili Novske), privremeno je prijavio boravak u Dubrovniku po radi rada u toj Policijskoj uprave, obitelj i njegova obiteljska kuća nalaze se u Đakovu ili Novskoj gdje i on odlazi u svakom slobodnom trenutku.

Stoga shodno upitima članova Nacionalnog sindikata policije kao i drugih uposlenika u MUP-a a  koji trenutno borave na području PU Dubrovačko-neretvanske, a  vezano za obvezu odjave boravišta i prijavu prebivališta, tražimo da nas izvijestite po kojoj Zakonskoj osnovi ste odlučili nametnuti navedenu obvezu promjene adrese prebivališta, te umjesto dosadašnje adrese boravišta obvezno namećete prijavu adrese prebivališta na području PU Dubrovačko-neretvanske.

Naime, u Zakonu o prebivalištu NN 144/12, 158/13, u članku 2. stavak 2. nesporno je određeno…. Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka…., kako niti jedan član i uposlenik MUP-a  koji nam se obratio vezano za nametnutu obvezu od strane kadrovske službe PU Dubrovačko –neretvanske nema namjeru trajno se nastaniti na području iste županije, već po njihovom iskazivanju najduže do trajanja obveznog ugovora sa MUP-om, a taj period je 5 (pet) godina,  smatramo da je opravdanost njihova stava da produže boravište zakonom utemeljena i neupitna, a Vaša odluka nezakonita.

Nadalje, istim zakonom je propisano u članku 4. ,stavak 2. i 3. citiram…. Ako osoba u mjestu i na adresi prijavljenog boravišta namjerava boraviti i nakon isteka roka od godine dana, dužna je u roku od 15 dana od isteka toga roka produžiti prijavu boravišta, s time da boravište ne može trajati duže od dvije godine.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, boravište osoba koje se obrazuju ili koje u mjestu boravišta obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera, kao i osoba smještenih u raznim ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, udomiteljskim obiteljima i kod drugih fizičkih osoba može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovama, drugim pravnim osobama i kod fizičkih osoba o čemu osobe moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju.  

 Napominjem da su članovi Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH policijski službenici, zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova koji su raspoređeni na radna mjesta u PU Dubrovačko-neretvanskoj,  ne vlastitim željom ili odlukom već rasporedom kadrovske službe MUP-a, te su isti vezani ugovornom obvezom obavljati poslove kao djelatnici MUP-a minimalno 5 godina od zasnovanog radnog odnosa, stoga je doista neupitno po našem mišljenju primijeniti i pozvati se na članak 4. stavak 3., njihovo boravište može trajati koliko im traje obveza obavljanja poslova (zaposlenja) u Ministarsvu unutarnjih poslova, a za što Vam isti mogu dostaviti dokumentaciju- ugovor o radu, iz kojeg se može iščitati njihova obveza obavljanja poslova na području PU Dubrovačko-neretvanske u periodu od 5 godina, za kojeg ne sumnjamo da ga i Vi posjedujete.

Članovima Nacionalnog sindikata policije i drugim uposlenicima MUP-a za koje MUP-a, PU Dubrovačko-neretvanska misli da su dužni odjaviti vlastito prebivalište i prijaviti ga na teritoriju PU Dubrovačko-neretvanske a ne im dozvoliti da koriste Zakonsku mogućžnost prijave boravka, nesporno smo stava da ova nametnuta i nezakonita obveza koju ste im naložili svakako bi prouzročila o dodatne poteškoće kao i troškove, prije svega iz razloga što osobe (najmodavci stanova),  kod kojih isti trenutno borave moraju dati suglasnost o prijavi prebivališta, što oni ne mogu garantirati da će im vlasnici nekretnina omogućiti.

Isto tako, našim članovima odnosno uposlenicima MUP-a  bi se nametnula zakonska obveza te financijski trošak mijenjanja osobne dokumentacije koju isti posjeduju kao što je osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica, mijenjanje registracijskih pločica na osobnim automobilima i sl.

Stoga smatramo da bi našim članovima kao i drugim uposlenicima MUP-a nametanjem ovakvim obveza pogrešnim tumačenjem Zakonske osnove Zakona o prebivalištu prouzrokovali dodatni trošak i gubljenje vremena na zakonom ne utemeljenom zahtjevu koji ste im uputili.

Iz svega navedenog i od nadležnih djelatnika kadrovske službe PU Dubrovačko-neretvanske  tražimo žurno tumačenje i pojašnjenje po kojem Zakonskom osnovu su donijeli odluku o obvezi prijave prebivališta umjesto dosadašnjeg boravišta za policijske službenike na radu u PU Dubrovačko-neretvanskoj, a koji su na rad pristigli sa područja drugih Policijskih uprava.

O ovome obavijest upućena:

-Visokom prekršajnom sudu, po radi tumačenja i pojašnjenja jednakosti primjene prava sporne Zakonske odredbe.

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl. iur.

Dopis