Prijedlog Izmjene i dopune pravilnika o nagrađivanju policijskih službenika, koji je nastavno na dosadašnji Pravilnik kao mogući prijedlog izmjene i dopune predložio Ravnateljstvu policije, NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE, MUP-a RH, i iskreno vjerujemo da će se barem dio tog prijedloga i implementirati u prijedlog izmjene i dopune pravilnika o nagrađivanju.

Vaš Nacionalni sindikat policije.