Ime i prezime (obavezno)

Datum i mjesto rođenja (obavezno)

OIB (obavezno)

Adresa stanovanja (obavezno)

Mobilni telefon (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Radno mjesto (obavezno)

Policijsko zvanje (obavezno)

MUP / PU (obavezno)

Ustrojstvena jedinica (obavezno)

Vaša Poruka (ako nam želite nešto poručiti)

captcha

Prepišite tekst iz sličice

Slanjem ove pristupnice dobrovoljno pristupam u Nacionalni sindikat policije, prihvaćam Statut Nacionalnog sindikata policije te sukladno čl. 98. st. 1. al. 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 104/13. i 150/13.) i čl. 189. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ovim putem dajem suglasnost da se od moje plaće, kao i od zakonom zaštićenog dijela plaće od ovrhe, usteže sindikalna članarina u visini od 0,7% neto plaće na račun Nacionalnog sindikata policije posredstvom ustrojstvene jedinice nadležne za obračun plaća Ministarstva unutarnjih poslova.

Također pristajem da Nacionalni sindikat policije koristi moje osobne podatke i dalje ih obrađuje u skladu s čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11.) u svrhu identifikacije svojih članova, pružanja pravne pomoći i zastupanja svog članstva u sporovima proizašlim iz radnog odnosa, naplaćivanja sindikalne članarine te izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. U skladu s čl. 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci koji su dani uz privolu člana sindikata mogu se prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je isti dao privolu. Osobni podaci članova prestankom njihova članstva u Nacionalnom sindikatu policije bit će brisani, osim u slučajevima postojanja nepodmirenih potraživanja Nacionalnog sindikata policije prema bivšem članu te vođenja sudskih postupaka između člana i Nacionalnog sindikata policije.