Dana 8. listopada 2014. godine gosp. Vlado Dominić, glavni ravnatelj policije i prvi operativac MUP-a počastio je pozivom našeg glavnog sindikalnoga povjerenika Maria Puškarića, i to ni više ni manje nego zbog imenovanja sindikalnoga povjerenika te time pokušao utjecati izravno na rad i unutarnji ustroj Nacionalnog sindikata policije.

Takvim ponašanjem glavni ravnatelj policije izravno je prekršio odredbe Zakona o radu, Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao i Međunarodnu konvenciju o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje čiji je Republika Hrvatska potpisnik.

Svaka čast gospodo iz vrha MUP-a, ako nemate drugih pametnijih obveza i ako nas na taj način mislite zastrašiti pa očekujete da ćemo kao drugi reprezentativni sindikati “šurovati” s Vama, malo ste prevarili!