Nepravomoćna prvostupanjska presuda za prekovremene sate po tužbi preko NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE:

 

Presuda za neplaćeni prekorad pokrenuta preko Nacionalnog sindikata policije