Objavljujemo prvostupanjsku presudu po tužbi Nacionalnog sindikata Policije MUPa RH, za prekovremene sate:

Prvostupanjska presuda po tužbi NSP-MUPRH za prekovremene sate