Danas 14.studenog 2016.godine na poziv predsjednika saborskog odbora za zakonodavstvo gosp. Bošnjakovića, u Hrvatskom saboru održan je radni sastanak. Sastanku su nazočili predstavnici Nacionalnog sindikata policije, sindikata carine, sindikata porezne uprave, sindikata pravosudne policije, sindikata zaposlenih u Hrvatskoj vojsci i predsjednika udruženja EHS,
gosp. Krešimira Servera. Tema održanog sastanka bila je kršenje Zakona o radu od strane poslodavca Vlade RH (MUP-a), na stetu sindikata i uposlenih u MUP-u, te potreba za izmjenama Zakona o radu kao i izmjena zakona o reprezentativnosti.