7. listopad 2014. objavljeno u 09:08

Foto: Ilustracija

Započela je sezona grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, što povećava opasnost od požara, eksplozije i trovanja ugljičnim monoksidom (CO).

Stoga savjetujemo:

 • plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisirajte, i to kod ovlaštenih stručnih servisera, jer ćete time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva
 • preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi područni dimnjačar – ovlaštena i odgovorna stručna osoba
 • provedite savjet dimnjačara bez odlaganja
 • poštujte rokove čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala
 • redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice.


Prije početka grijanja obavezno provjerite:

 • da li je dimnjak vašeg ložišta oštećen (građevinska oštećenja) i da li je sam dimnjak izveden građevinski ispravno
 • da li u blizini otvora za čišćenje dimnjaka ima gorivog materijala
 • da li su električne grijalice i žarulje koje koristite za zagrijavanje prostora dovoljno udaljene od zapaljivih materijala
 • da li je iz prostora kotlovnice uklonjen sav zapaljivi materijal
 • da li je u prostorima u kojima se upotrebljavaju plinska trošila izvedena ventilacija koja će spriječiti koncentraciju plina koja zbog eventualnog propuštanja može uzrokovati trovanje ili stvaranje eksplozivne smjese
 • da li ste eventualnu rekonstrukciju ili dogradnju plinskih instalacija prijavili ovlaštenom distributeru plina i područnom dimnjačaru
 • da li se plinske boce nalaze u blizini izvora topline (peći na kruta goriva, radijatora i slično).

Također, vodite računa da se pepeo iz ložišta ne smije odlagati u vreće, kante ili druge posude od gorivog materijala te da pepeo iz ložišta ne odlažete na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal.


Samo ispravno izveden sustav grijanja je onaj kojim se može koristiti na siguran i pouzdan način.