Nacionalni sindikat Policije MUP RH, želi svim kolegicama i kolegama sretan dan Policije.