Naš broj: NSP-01-01/05-066/15.

U Vukovaru, 05. lipnja  2015. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

REPUBLIKE  HRVATSKE

POLICIJSKIM UPRAVAMA – svima

POLICIJSKIM POSTAJAMA-svima

Molimo pročitati na otpremi službe

Molimo postaviti na oglasne ploče

 

 

PREDMET:          Revizija Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju nedopuštene kamate, utuženje za povrat preplaćene kamate, te podnošenje optužnih prijedloga protiv banaka.

 

 

Poštovani!

 

Kao što je većina Vas upoznata, Revizijom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 249/14-2 je potvrđeno kako je sedam poslovnih banaka  koje su poslovale na području RH, svoj posao radilo  nesavjesno jer su ugovorile nezakonite ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi koju su mijenjale jednostrano te da su takve ugovorne odredbe nedopuštene i zbog toga je Vrhovni sud iste proglasio ništetnim (nezakonitim).

 

Zbog boljeg pojašnjenja napominjemo kako se ovdje  radi o svim kreditima bez obzira da li su  oni sklopljeni u valutnoj klauzuli ili ne (euro, švicarski franak, kuna i dr.), znači svaki kredit  u kojem je banka jednostrano zadirala u promjenu kamatne stope bez da je o tome sa drugom ugovornom stranom odnosno sa Vama kao korisnikom kredita sklopila aneks ugovora, te je stoga takova izmjena odnosno promjena  NEZAKONITA i ne proizvodi pravne odnosno obvezujuće učinke, zbog čega imate mogućnost da vratite preplaćeni odnosno nezakonito stečeni novac od Vaše banke, budući da su banke unatoč odluci Vrhovnog suda pokazale nezainteresiranost za dobrovoljnim povratom nezakonitog novca, jedina opcija i mogućnost s kojim će te vratiti Vaš novac je pokretanje tužbe pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

 

Nadalje pobliže radi se kreditima koji su sklopljeni u razdoblju od 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008. godine, a koje povrede traju i nadalje, kojima je sedam banaka povrijedilo kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita tako što u potrošačkim ugovorima o kreditima koristili nepoštenu ugovornu odredbu kojom je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom postojanja ugovorne obveze promjenjiva u skladu s jednostranom odlukom banke, o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, a koja je ništetna.

 

Kako među uposlenicima u MUP-a  postoji veliki broj korisnika kredita, a koji je sklopljen u navedenom vremenu i na opisani način (a neki od njih su nas i kontaktirali te tražili  pomoć), nastavno tome Nacionalni sindikat policije je u suradnji sa Odvjetničkim društvom osigurao svim članovima sindikata  podnošenje tužbe i zastupanje pred stvarno i mjesnim nadležnim sudovima bez ikakvih plaćanja, izuzev plaćanja sudske pristojbe ( navedenu sudsku pristojbu možete platiti obustavom na plaću na dvije do tri rate).

 

U slučaju uspjeha u parnici, i ostvarenja isplate nezakonito stečenog novca od strane banke, obvezni ste Odvjetničkom društvu isplatiti iznos od 10 %, od presuđenog iznosa, a u slučaju neuspjeha nemate nikakvih troškova niti obveza prema Odvjetničkom društvu.

 

Stoga pozivamo sve članove Nacionalnog sindikata policije kao i one kolege koji žele postati naši članovi a koji  su sklopili ugovore sa navedenim bankama da u cilju zaštite svojih prava jave svojim povjerenicima ili u središnjicu sindikata na email: odvjetnik@nsp-muprh.eu  a koji email će biti proslijeđen našem odvjetničkom timu, po radi davanja savjeta i uputa a  radi  ostvarenja svojih prava u vidu povrata nezakonito stečenog ili „prisvojenog“ novca od strane banaka.

 

Za dodatne upute oko postupka ostvarenja svojih prava vezano za povrat preplaćenog novca, možete pronaći na web stranici www.nsp-muprh.eu .

 

Također, mnoge banke nisu od  02. prosinca 2013 do dana 01.siječnja 2014.g., pa niti do današnjega dana, s korisnicima kredita ugovorile aneks ugovora o kreditu kojeg je trebalo ugovoriti u mjestu sklapanja ugovora o kreditu i kojim je trebalo ugovoriti parametar i fiksni dio kamate te razdoblja promjene kamatnih stopa u skladu s odredbama članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine 75/09, 112/12, 143/13 i 147/13).

 

Navedenim ne postupanjem banke su počinile prekršaj opisan člankom 26. stavkom 1. alineja 28. Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine 75/09, 112/12, 143/13 i 147/13),  čime je banka kao ugovorni obveznik i kreditor prekršila odredbe članka 11a st. 5 kažnjiv po članku 26 st.1 alineja 28 zakona o potrošačkom kreditiranju, te svaki korisnik kredita može osobno podnijeti optužni prijedlog protiv banke nadležnom Prekršajnom sudu (sudu mjesno nadležnom po mjestu sklapanja Ugovora).

 

Za napomenuti je da je za navedeni prekršaj Zakonom propisana minimalna kazna u iznosu od 80.000,00 kuna za pravnu osobu i minimalno 10.000,00 kuna za odgovornu osobu, podnošenje optužnog prijedloga ne snosi nikakve troškove za oštećenu osobu niti bilo kakvu drugu posljedicu po podnositelja ili oštećenika (debitora ili korisnika kredita).

 

Ukoliko želite podnijeti optužni prijedlog, molimo Vas da na email: tajnik@nsp-muprh.eu ili na telefaks broj: 52551, 032/343551 pošaljete svoje osobne podatke i presliku ugovora o kreditu, nakon čega ćemo Vam povratno putem Vašega povjerenika poslati optužni prijedlog kojega morate potpisati i poslati nadležnom Prekršajnom sudu.

 

 

Lijep pozdrav!

 

Vaš Nacionalni sindikat policije!

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

Nikola Kajkić dipl. iur