Naš broj: NSP-01-01/04 -50/2015.
Vukovar, 28. travnja 2015. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SVIM POLICIJSKIM UPRAVAMA
SVIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA
– molimo pročitati dopis na otpremi službe –
– molimo dopis istaknuti na oglasnu ploču –

PREDMET: ODLUKA USTAVNOG SUDA NA NAŠ PRIJEDLOG OCJENE USTAVNOSTI ZAKONA I UREDBE O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA (4, 8 I 10%)
tumačenje sudske odluke i uputa za daljnje postupanje, dostavlja se.-

Poštovani članovi, kolegice i kolege!

Podsjećamo Vas da je Nacionalni sindikat policije u travnju 2014. godine od Ustavnog suda RH zatražio ocjenu ustavnosti Zakona i Uredbe o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (4, 8 i 10%).

U privitku ovog podneska dostavljamo Vam odluku Ustavnog suda, naslovljenu i upućenu Nacionalnom sindikatu policije, povodom našeg prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona, a kasnije i Uredbe o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.

Moramo nažalost izraziti žaljenje zbog donesene odluke Ustavnog suda RH kojom je naš prijedlog za ocjenu ustavnosti ocijenjen kao NEOSNOVAN te je ODBIJEN.

Međutim koristimo priliku da ovim putem izrazimo nezadovoljstvo pregovaranjem i dogovaranjem od strane SVIH REPREZENTATIVNIH SINDIKATA KOJI DJELUJU UNUTAR MUP-a, a koji su najblaže rečeno svojom prethodnom nemarnošću i propustom, olako pristupili istom pregovoru zbog čega je poslodavac i pristupio donošenju spornog Zakona i nesporno zbog toga snose zasigurno veliki dio odgovornosti za nastala umanjenja naših prava i dodataka, prije svega znajući da niti jednom prilikom do sada nisu u tom dijelu poslodavcu pružali otpor ili iskazali nezadovoljstvo poduzimanjem odlučnijih mjera s ciljem iskazivanja nezadovoljstva ovakvim jednostranim donošenjem odluka od strane poslodavca, nego naprotiv prešutno na taj način davali poslodavcu suglasnost za donošenje takve i sličnih odluka.

Podsjećamo da je sporni Zakon na snazi trebao biti do 31. prosinca 2014. godine (barem je tako pisalo u Zakonu, a isto tako je Vlada RH obećala da će najdulje trajati do 31. prosinca 2014. godine u dogovoru i razgovoru s reprezentativnim sindikatima koji djeluju u državnoj službu u koju spada i MUP), međutim nenajavljeno je Vlada RH bez bilo kakve obavijesti ili rasprave, posegnula za donošenjem Uredbe, a kasnije opet i izmjene Zakona kojim nam je uskratila navedeno pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža do 31. prosinca 2015. godine.

Stoga Vas moramo upoznati s činjenicom, koju je i sam Ustavni sud RH u svojoj odluci upućenoj Nacionalnom sindikatu policije kao odgovor na prijedlog za ocjenu ustavnosti spornog Zakona i Uredbe utvrdio, a u kojoj između ostaloga ukazuje i obrazlaže da je postupajući po našem prijedlogu za ocjenu ustavnosti da Vlada RH obzirom na nastalu ekonomsku situaciju ima legitimno pravo donositi zakone i uredbe pa tako i ove s kojim nam uskraćuje navedeno pravo. Budući da je po ocjeni Ustavnog suda RH nastala gospodarska situacija opravdanje za uskratu prava, Ustavni sud RH nije našao elemente kršenja Ustava RH, međutim isti nas je upoznao i uputio na činjenicu da je Vlada RH, ovakvim jednostranim postupkom povrijedila ugovorni odnos ugovoren Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike te stoga poslodavac odnosno Vlada RH nije smjela jednostrano pristupati izbjegavanju ugovorne obveze u dijelu neisplate ugovorenog dodatka i time nepoštivati ugovorni odnos koji ima valjanu pravnu snagu i proizvodi pravne učinke.

Međutim Ustavni sud RH nadalje konstatira da iako je povrijeđen ugovorni odnos, Ustavni sud se ne može upuštati u taj dio spora budući isti ne spada u domenu rada i odlučivanja Ustavnog suda RH, i da sa istim nisu povrijeđena temeljna prava i ljudske slobode kao i međunarodni ugovori, odnosno da takvom odlukom nije povrijeđen Ustav RH, nego li je eventualno moglo doći do povrede ugovornog odnosa sklopljenog Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, a da eventualno odlučivanje o sporu u istome spada u domenu nadležnosti sasvim nekog drugog suda.

Zbog navedenog tumačenja Ustavnog suda, dolazimo do zaključka da je nesporno poslodavac, odnosno Vlada RH, kršila odredbe ugovornog odnosa Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, te da stoga uistinu ta pravna stvar spada u domenu nadležnosti stvarnog i mjesno nadležnog Općinskog suda po prebivalištu zaposlenika MUP-a.

Iz tog razloga pravni tim koji zastupa pravne interese članova Nacionalnog sindikata policije donio je odluku da u ime svojih članova kod stvarno i mjesno nadležnih Općinskih sudova započne s podnošenjem tužbi po radi isplate dodatka na plaći po osnovi UVEĆANJA PLAĆE ZA OSTVARENE GODINE RADNOG STAŽA (ovisno o ostvarenim godinama radnog staža svakog zaposlenika zasebno,.

Stoga pozivamo sve članove Nacionalnog sindikata policije da i nadalje podnose žalbe Odboru za državnu službu na zaprimljena rješenja za uskratu prava na uvećanje plaće za ostvarene godine radnog staža preko pravne službe odnosno odvjetničkog ureda koji zastupa interese članova Nacionalnog sindikata policije tj. da se jave svojim sindikalnim povjerenicima s primjerkom rješenja i datumom preuzimanja.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Nikola Kajkić, dipl. iur.