Dana 06.rujna 2016.godine održan je Okrugli stol na temu “Zajedno smo jači” u okviru projekta “Korak dalje” u organizaciji Carinskog sindikata Hrvatske.
Cilj sastanka je poboljšati suradnju sindikata, otkloniti prepreke koje stoje na putu bolje i kvalitetnije suradnje među sindikatima te poduzimanje potrebnih koraka za unapređenje postojećeg stanja te nalaženje mogucnosti za sudjelovanje i nereprezentativnih sindikata o uvjetima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.
Razmotrene su mogucnosti te doneseni zaključci oko podnošenja Ustavne tužbe za ocjenu ustavnosti spornog zakona o reprezentativnosti.

0-02-01-4b3862dfa1c5d530ac7d1a7c9e629ba03daa878b744411990c1ca98dc7ba6ac9_full 133a0382  133a0260 133a0256  133a0224