Broj: NSP-01-06/001-2015-01.

Vukovar, 16. 01. 2015. godine

 

 

SVIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA MUP-a

-molimo pročitati na otpremi službe-

-molimo staviti na oglasne ploče-

 

 

ŽALBE NA RJEŠENJA O UMANJENJU PLAĆE

 

 

Poštovani članovi,

 

Kako Vam je i poznato Vlada Republike Hrvatske je na telefonskoj sjednici dana 31. 12. 2014. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža („Narodne novine“ br. 157/14.). kojom je produžila primjenu Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža („Narodne novine“ br. 41/14.) do 31. 3. 2015. godine.

 

Nakon toga Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske započelo s izdavanjem rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini 4, 8 odnosno 10% u vremenu od 1. 1. do 31. 3. 2015. godine temeljem navedene Uredbe o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.

 

Sukladno tome pozivamo sve članove, koji to žele, da se jave svom sindikalnom povjereniku poradi podnošenja žalbe Odboru za državnu službu koju će besplatno odraditi pravna služba sindikata za članove, stoga Vas ujedno podsjećamo da je rok za žalbu 15 dana od dana primitka rješenja.

 

Zbog ovakve odluke Vlade Republike Hrvatske Nacionalni sindikat policije će po drugi puta PODNIJET USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE ZAHTJEV ZA OCJENU USTAVNOSTI PREDMETNE UREDBE U CILJU ZAŠTITE USKRAĆENOG PRAVA.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

 

Nikola Kajkić, dipl. iur.